Eşitsizlikler

Matematik - Canlandırma

Eşitsizlikler, bir niceliğin alabileceği farklı değerleri tanımlamak ya da iki niceliği büyüklük-küçüklük yönünden karşılaştırmak için kullanılan matematiksel ifadelerdir. İki ifadenin birbirlerine göre büyüklük veya küçüklük durumlarını ifade etmek için de “<” (küçüktür), “>” (büyüktür), “≤” (küçük eşittir) veya “≥” (büyük eşittir) sembolleri kullanılır.

Bu canlandırmada, günlük hayat örneği üzerinden eşitsizliğin ne olduğu anlatılmaktadır.