Eşitlik ve Adalet İçin Halkçılık

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Halkçılık ilkesinin en önemli özelliği eşitlik ve adalet kavramlarını temel almasıdır. Bu temel doğrultusunda siyasal alanda eşitliği sağlamak için saltanat kaldırılmış ve hanedan egemenliğinden halk iktidarına geçilmiştir. Böylelikle eşitlik ve adalet anlayışı benimsenmiş ve toplumu oluşturan bireyler arasında siyasal, dinsel ve mesleki konumdan kaynaklanan ayrıcalıklara son verilmeye çalışılmıştır. Eşitlik ve adalet kavramları esas alınarak yapılan inkılaplarla Türkiye Cumhuriyeti bir halk devleti haline gelmiştir.

Eşitlik ve adalet kavramlarını temel alan halkçılık ilkesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinebilirsiniz.