Eşit Uzunlukta Doğru Parçaları Çizme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Doğru parçalarının uzunlukları eşit olduğunda, uç noktaların birbirine göre konumları aynı birimlerle ifade edilir.

İster noktalı ister kareli kağıt üzerinde çalışabileceğiniz bu interaktif etkinlikte, verilen AB doğru parçasıyla eşit uzunlukta doğru parçaları oluşturacaksınız.