Eş Anlamlı Kelimeleri Belirleme

Türkçe - Düşünüyorum

Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcükleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.