Ermeni Terör Örgütleri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Ermeniler, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasından sonraki dönemde Türkiye’ye yönelik toprak taleplerinden vazgeçmemişlerdir. Sevk ve İskan Kanunu’nun uygulanması sırasında yaşanan olumsuzlukları bahane ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni uluslararası camiada zor durumda bırakmayı amaçlayan girişimlerine devam etmişlerdir. Bu arada bazı Ermeni grupları da yasa dışı örgütler aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik terör eylemlerine girişmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, bu saldırılar karşısında bir yandan güvenlik amaçlı mücadelesini sürdürmeye devam ederken öte yandan da Ermeni iddialarının asılsız olduğu ile ilgili bilimsel çalışmalarını dünya kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu konu anlatımında, Ermeni terör örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik gerçekleştirdikleri bazı faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verilmektedir.