Ermeni Meselesinin Kaynağı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türkler ve Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan on sekizinci yüzyılın sonlarına kadar barış ortamı içerisinde yaşamışlardır. Bu ortam 1789 yılında gerçekleşen Fransız İhtilali’nin beraberinde getirdiği milliyetçilik akımının etkisiyle bozulmaya başlamıştır. Bu akımın etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşayan Ermeniler, diğer azınlıklar gibi Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını elde etme yönünde girişimlerde bulunmaya başlamışlardır. Takip eden dönemde İngiltere, Fransa ve Rusya gibi büyük devletler de Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada kendi siyasal çıkarlarını korumak için Ermeni bağımsızlık hareketlerine destek olmuşlardır.

Ermeni meselesinin kaynağı ile ilgili konu anlatımında Türk-Ermeni ilişkilerinin geçmişi hakkında bilgiler edinebilirsiniz.