Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin Kaldırılma Sürecini Açıklama

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılma süreci ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.