Erime ve Donma Isısı

Fen Bilimleri - Canlandırma

Madde erirken ortamdan ısı alır. Erime sıcaklığındaki bir madde hal değiştirirken maddenin sıcaklığı değişmez. 1 gram katının erime süreci boyunca aldığı ısı miktarına erime ısısı denir. Madde donarken ortama ısı verir. Donma sıcaklığındaki bir madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. 1 gram sıvının donma süresince aldığı ısı miktarına donma ısısı denir. Erime ısısı ve donma ısısı büyüklük olarak birbirine eşittir.

Maddelerin sıvı halden katı hale ve katı halden sıvı hale geçme süreci ısı alışverişi temelinde açıklanır.