Enerji Kaynaklarımız

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Ülkemiz özellikle petrol ve doğal gaz bakımından fakir bir ülkedir. Ancak ülkemizden geçen bazı önemli petrol ve doğal gaz hatları vardır. Batılı ülkeler için gerekli olan enerji kaynaklarının bir bölümü bu hatlarla çeşitli devletlere ulaştırılmaktadır. Bu durum ülkemizin jeopolitik önemini arttırmakta ve komşu ülkeler ile işbirliği yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Ayrıca Türkiye maden çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Ülkemizde çıkarılan başlıca madenler arasında bor, toryum, boraks, trona, krom, linyit ve taş kömürü yer almaktadır. Bu madenleri aramak, miktarlarını belirlemek ve özelliklerini tespit etmek amacıyla 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü kurulmuştur. Aynı yıl bu kaynakların devlet eliyle işletilmesi amacıyla ETİBANK hizmet vermeye başlamıştır. 1954 yılında ise petrol, doğal gaz arama, tarama ve üretim çalışmaları için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı kurulmuştur.

Ülkemizin sahip olduğu yer altı kaynakları ve bu kaynaklar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir.