Elementlerin Sınıflandırılması

Fen Bilimleri - Canlandırma

Elementler, özelliklerine göre metaller, ametaller ve yarı metaller olarak üç gruba ayrılır. Elementleri, özelliklerine göre sınıflandırmak bize bazı kolaylıklar sağlar. Elementlerin sınıflandırmaları ile periyodik tablodaki yerleri arasında benzerlikler bulunur.

Elementlerin sınıflandırılmasını bilmek bize bazı kolaylıklar sağlar. Böylece, bir elementin sınıflandırılmasına bakarak o element hakkında kısa yoldan bilgi edinebiliriz. Bu animasyonda, elementlerin sınıflandırmaları hakkında genel bilgiler verilecek ve ana hatlarıyla özelliklerinden bahsedilecektir.