Elementlerin Sembolleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Kimyasal elementlerin adları Latince kökenlidir. Bu elementleri ifade etmek için semboller kullanılır. Sembol olarak çoğunlukla elementlerin Latince adlarındaki ilk harf kullanılır. Örneğin hidrojen H, helyum He, alüminyum Al ve oksijen O ile gösterilir. 

Bu konu anlatımında, element sembollerinin kökeni, bazı elementlerin sembolleri üzerinden anlatılmaktadır.