Elementlerin Tanecik Yapılarını Keşfedelim

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma

Doğada, farklı cins atomlardan oluştukları için özellikleri birbirinden farklı olan onlarca element vardır. Elementleri oluşturan atomların dizilişi her elementte aynı değildir. Örneğin demir, bakır, altın ve gümüş gibi elementler atomik yapılı iken; hidrojen, oksijen ve iyot gibi elementler moleküler yapılıdır.  

Bu interaktif etkinlikte verilen element örneklerinin atomik yapıda mı moleküler yapıda mı olduğu belirlenecektir.