Elementler ve Periyodik Tablo

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Dünya'nın yapısında yaygın olarak bulunan elementler; oksijen, demir, hidrojen, silisyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve alüminyumdur. Dünya’da yaşam için gerekli olan temel elementler; oksijen, karbon, hidrojen, kalsiyum, fosfor ve azottur.

Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin.