Element ve Bileşik Molekülleri

Fen Bilimleri - Canlandırma

Elementler aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelerdir.  Bazı elementleri oluşturan atomlar, doğada tek başlarına bulunur. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Bazı elementleri oluşturan atomlar, doğada çok atomlu gruplar halinde bulunur. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir.  

Bu konu anlatımında, element ve bileşik kavramları tanımlanmakta, element ve bileşiklere örnek verilmektedir.