Elektrik Santrali Tasarlayalım

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik

Birçok enerji türü, günlük hayatımızda kullandığımız birçok araç sayesinde birbirine dönüştürülerek kullanılır. Örneğin, termik santrallerde kömürün kimyasal enerjisi öncelikle ısı ve ışık enerjisine ardından, su ısıtılarak buhar enerjisine, buhar enerjisi kinetik enerjiye, kinetik enerji ise elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanıma sunulur.

Bu interaktif etkinlikte kömürle çalışan bir elektrik santralindeki enerji dönüşümleriyle ilgili soruları cevaplayarak uygun parçalardan bir santral tasarlanacaktır.