Ekonomik Güç

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Bir devletin siyasi bağımsızlığını sürekli kılabilmesi ve uygar uluslar arasında hak ettiği yeri alabilmesi ekonomik açıdan güçlü olmasına bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk de siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla desteklenmesi için çalışmıştır. Bu amaçla birçok yeniliğe öncülük etmiştir. Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanması, kapitülasyonlara son verilmesi, Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması, modern tarım çalışmalarının başlatılması, demiryollarının geliştirilmesi, milli bankaların kurulması, devlet eliyle fabrikalar kurulması, Kabotaj Kanunu’nun kabulü ve denizciliğin geliştirilmesi bu alanda gerçekleştirilen faaliyetlerden bazılarıdır.

Bu konu anlatımında, Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi bağımsızlığımızın ekonomik bağımsızlıkla desteklenmesi için öncülük ettiği çalışmalar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.