Ekonomik Faaliyetlerimiz ve Kaynaklarımız

Sosyal Bilgiler - Düşünüyorum

Yer şekillerinin, doğal kaynakların ve teknolojik gelişmelerin insan yaşamına ve ekonomik faaliyetlere etkileri, insanların ihtiyaçlarının üretime etkisi, devletin yatırımların teşvikinde etkisi üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.