Ekonomik Faaliyetlerimiz ve Kaynaklarımız

Sosyal Bilgiler - Düşünüyorum

Coğrafi koşullara ve kaynaklara göre meslek gruplarının dağılımı üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.