Ekonomik Faaliyetler

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Bu konu anlatımında, ekonomik faaliyetlerin neler oldukları ve hangi ihtiyaçlar sonucunda ortaya çıktıkları anlatılmaktadır.