Ekonomik Faaliyetler ve Bölgesel Etmenler

Sosyal Bilgiler - Öğreniyorum

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulundukları, bu faaliyetlerin yaşadıkları bölgeye göre farklılık gösterdiği belirtilmektedir.