Ekonomide Yeni Dönem

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Türkiye, her ne kadar İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşın dışında kalmayı başardıysa da milli kaynaklarının önemli bir bölümünü savunma giderleri için harcamak durumunda kalmıştır. Bu durum, belirtilen yıllarda ekonomik alanda ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden olmuştur. Bu nedenle belirtilen dönemde uygulanan hükümet politikaları ve çıkarılan kanunlarla ekonomi alanında özel sektörün geliştirilmesine önem verilmiştir. Türkiye’nin başta batılı ülkelerle olmak üzere uluslararası ticaretinin arttırılması amaçlanmıştır. 

Bu konu anlatımında, Türkiye'de 1939 - 1945 yılları arasında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bu dönemde ekonomi alanında gündeme gelen yeni uygulamalar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.