Eğitimsiz Nüfus ve İşsizlik

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

İnsanların sahip olduğu en temel haklardan biri de eğitim hakkıdır. Ancak insanlar ülkelerinin gelişmişlik düzeyine göre bu temel hakkı alabilmekte ya da alamamaktadır. Gelişmiş ülkelerde okuryazarlık oranı yüzde 95'lere ulaşırken gelişmemiş ülkelerde bu oran oldukça düşüktür. Ülkemizde de okuryazarlık oranını arttırmak için çalışmalar yapılmakta hatta yetişkinler için okuma yazma ve meslek kursları açılmaktadır.

Bu canlandırmayı izleyerek eğitimin insanlar için önemi ve eğitimsizliğin önüne geçmek için neler yapılacağı ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz.