Eğitim Hayatının ve Öğretmenlerinin, Atatürk’ün Kişiliği Üzerindeki Etkilerini Belirtme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma

Eğitim hayatının ve öğretmenlerinin Atatürk’ün kişiliği üzerindeki etkilerini öğrenebilirsiniz.