Eğitim Alanında Laiklik

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli yapısıyla imparatorluk özelliği taşıyan Osmanlı Devleti’nde farklı kültürlerde bireyler yetiştiren farklı tipte okullar vardı. İslami eğitim veren kurumlar, batılı tarzda eğitim veren kurumlar, azınlık okulları ve yabancı okullar eğitim yapısındaki çeşitliliği ortaya koymaktaydı. Bu düzen içerisinde inançları birbirinden farklı bireyler farklı eğitim alıyor ve bu durum toplumsal yaşamda kültürel çatışmalara zemin hazırlıyordu. Başka bir deyişle Osmanlı eğitim sistemi laik bir özelliğe sahip değildi. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Cumhuriyetin ilanından sonra eğitim alanındaki bu kargaşaya son vermek amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildi. Bu kanunla birlikte ülke içerisindeki tüm eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Böylelikle eğitim sistemi çağdaş, laik ve milli hale getirildi.

Kurtuluş Savaşı'nın ardından eğitimin sisteminin laikleştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.