Eğim

Matematik - Canlandırma

Dikeydeki değişimin yataydaki değişime oranına eğim denir. Örneğin, eğimi %20 olarak verilen bir yokuş, her 100 metrelik yatay değişimde 20 metrelik bir dikey değişimin olduğu anlamına gelir. Eğim, genellikle m harfi ile gösterilir.

Bu canlandırmada, eğimin günlük hayattaki anlamı ve matematikte ne anlama geldiği ve aralarındaki ilişki anlatılmaktadır.