Edilgen Çatılı Fiillerde Sözde Özneyi Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki sözde özneleri belirleyebilirsin.