Edat ve Bağlaç Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Ekranda çeşitli cümleler verilmiştir. Kullanıcıdan cümleleri okuyup cümlelerde edat mı yoksa bağlaç mı kullanıldığını belirlemesi istenir.