Düzenli Ordu Kuruluyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Büyük Millet Meclisi kurulduktan bir ay sonra Kuva-yı Milliye giderlerinin Büyük Millet Meclisi Hükümeti bütçesinden karşılanmasına karar verilmiştir. Bu kararla birlikte Kuva-yı Milliye birliklerinin, bütünüyle Büyük Millet Meclisi emrine alınması ve düzenli ordu kurulması çalışmaları da başlamıştır. Bu arada 1 Temmuz 1920'de Ankara'da bir subay yetiştirme okulu açılmış ve seferberlik ilan edilerek askere alma işlemlerine başlanmıştır.

Kuva-yı Milliye Birliklerinin mücadele ettikleri cepheler, Düzenli ordunun kurulması ve Düzenli ordunun kurulma nedenleri anlatılmaktadır.