Düşünce Özgürlüğü ve Bilim

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Yeni astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik, fikirlerini kiliseden çekindiği için ancak ömrünün sonlarında açıklayabilmiştir. Bugün yapılan bilimsel çalışmaların temelinde Kopernik ve onun gibi birçok bilim adamının baskılara rağmen fikirlerini açıklayabilmenin ve eserlerini ortaya çıkarabilmelerinin önemi büyüktür.

Bu konu anlatımında, bilimsel gelişmelerin yaşanabilmesi için düşünce özgürlüğünün önemi açıklanmaktadır.