Düşünce Akımları

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma

19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak isteyen Osmanlı aydınları, birtakım düşünceler ortaya atmışladır. Bu akımlar; Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülüktür. Belirtilen akımlar belli dönemlerde toplumda etkiler yaratsalar da akımlarından hiçbirisi kalıcı olamamıştır. Dağılmanın eşiğinde olan Osmanlı Devleti, Fransız İhtilali'nin doğurduğu milliyetçilik akımının da etkisiyle toparlanamayacak bir hale gelmiş ve dağılmaktan kurtulamamıştır.

Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya atılan fikir akımları ve açıklamalarını eşleştirebilirsiniz.