Dünyamızı Nasıl Daha Yaşanabilir Hale Getirebiliriz?

Sosyal Bilgiler - Canlandırma

Artan sanayileşme, çarpık kentleşme ve hızlı nüfus artışı gibi sorunlar çevre kirliliğinin günden güne artmasına neden olmuştur. Diğer yandan çevreye atılan sanayi atıkları, bacalardan çıkan zehirli gazlar ve çevreye atılan çöpler insan sağlığını olumsuz etkileyerek hastalıklara yol açmaktadır. Çevre kirliliğini önlemek ve dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirmek için çeşitli örgütler dünya çapında organizasyonlar yapmakta ve çevre bilincinin oluşmasına yardım etmektedir.

Bu canlandırmayı izleyerek yaşadığımız dünyayı daha temiz ve yaşanılır bir hale getirmek için neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz.