Dörtgensel Bölgelerin Alanları ile İlgili Problem Kurma

Matematik - Canlandırma

Bazı karmaşık şekilleri, alanlarını hesaplamayı bildiğimiz dörtgenlere ayırarak şekillerin alanlarını bulabilirsiniz. 

Bir gerçek yaşam örneğiyle anlatılan durumun problem olup olmadığının anlatıldığı bu konu anlatımında dörtgensel bölgelerin alan bağıntılarını kullanarak verilen problemi çözebilirsiniz.