Dörtgenlerin Özellikleri

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Dört kenarı ve dört köşesi olan çokgenlere dörtgen denir. Bazı dörtgenler kenar ve açı özeliklerine göre farklı isimler alır. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit uzunlukta, açıları 90° ve köşegen uzunlukları eşit olan dörtgenlere dikdörtgen denir. Paralelkenarların karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eşit uzunluktadır. Yamukların en az bir çift kenarı paraleldir. Eşkenar dörtgenlerin ise bütün kenarları eşit uzunluktadır.

Dörtgenlerin özelliklerinin anlatıldığı bu interaktif etkinlikte, dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgenin özelliklerini öğrenebilirsiniz.