Dönüşlü Fiilleri Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerin hangilerinde dönüşlü fiil bulunduğunu belirleyebilirsin.