Dönme Hareketi Sonucu Görüntü Oluşumu

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Bir noktanın orijin etrafında dönme sonucu oluşan görüntüsünü bulmak için; 1. Başlangıç noktası orijin olan ve verilen noktadan geçen bir ışın çizilir. 2. Bu ışın, açıölçer yardımıyla verilen açı kadar ve istenen yönde döndürülür. 3. Pergel yardımıyla orijin ile verilen nokta arasındaki uzaklık belirlenir ve döndürülen ışın üzerinde orijine aynı uzaklıkta olan nokta belirlenir. Bir doğru parçasının orijin etrafında döndürülmesi sonucu oluşan görüntüsünü bulmak için ise uç noktalar yukarıdaki adımlar izlenerek döndürüldükten sonra elde edilen noktalar birleştirilir. Düzlemsel bir şeklin de orijin etrafında döndürülmesi sonucu oluşan görüntüsü köşe noktaları yukarıdaki adımlar izlenerek döndürüldükten sonra elde edilen noktalar şekle uygun bir şekilde birleştirilerek oluşturulur.

Bu interaktif etkinlikte bir nokta, bir doğru parçası ve düzlemsel bir şeklin orijin etrafında döndürülmesi sonucu oluşan görüntülerini farklı örnekler üzerinden gözlemleyebilir, nasıl bulundukları ile ilgili anlatımları izleyebilirsiniz.