Doğu Cephesi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Kurtuluş Savaşı'nda Türk orduları, Doğu Cephesi'nde Ermeni birliklerine karşı mücadele etmiştir. Ermeniler, Osmanlı Devleti çatısı altında, uzun yıllar Türklerle birlikte yan yana huzur ve barış içerisinde yaşamışlardır. Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik akımının etkisi ve Avrupa devletlerinin destek ve kışkırtmalarıyla Ermeniler de Osmanlı Devleti'nden ayrılarak bağımsız bir devlet kurma çabasına girmişlerdir.

Doğu cephesinin açılma nedenleri, bu cephede yaşanan gelişmeler, Gümrü Barış Antlaşmasında alınan kararlar ve Gümrü Barış Antlaşmasının sonuçları anlatılmaktadır.