Doğruya Dikme Çizme

Matematik - Canlandırma

Bir noktadan doğruya çizilen dik doğru, doğru parçası ya da ışına dikme denir. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizilebilir. Bir doğruya üzerindeki bir noktadan dikme çizmek için açıölçerin merkezini dikme çizmek istediğimiz noktanın üzerine, düz kenarı doğrunun üzerinde olacak şekilde koyarak açıölçer üzerinde 90°yi işaretleriz. Daha sonra doğrunun üzerindeki nokta ile 90°yi gösteren noktayı açıölçerin düz kenarı ile birleştiririz. Böylece doğruya üzerindeki bir noktadan dikme çizimini tamamlamış oluruz. Bir doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizmek için ise, açıölçerin merkezini noktanın üstüne getiririz ve açıölçerin düz kenarının doğru ile paralel konumda olmasına dikkat ederiz. Daha sonra açıölçer üzerinde 90°yi işaretleriz. Son olarak işaretlediğimiz bu nokta ile dikme çizmek istediğimiz noktayı doğruyu kesecek biçimde birleştiririz. Böylece doğruya dışındaki bir noktadan dikme çizimini tamamlamış oluruz.

Bir doğruya dikme çizme ile ilgili bu konu anlatımında, açıölçer yardımıyla doğruya dışındaki ve üzerindeki bir noktadan nasıl dikme çizilebileceğini görebilirsiniz.