Doğrusal İlişkilerin Farklı Gösterimleri

Matematik - Canlandırma

Bir doğrusal ilişki; tablo kullanarak, denklem kurarak ve grafik oluşturarak üç farklı şekilde gösterebilir. Her bir gösterim farklı bilgilere ulaşmak için kullanılabilir.

Bu canlandırmada doğrusal ilişkilerin farklı gösterimlerinin farklı faydaları olduğu anlatılmaktadır.