Doğrusal İlişki ve Doğrusal Denklemlerin Grafikleri

Matematik - İnteraktif Etkinlik

İki nicelik arasındaki bir ilişkide niceliklerden birinin değeri diğer niceliğin aldığı değere göre değişiyorsa bu niceliğe bağımlı değişken, diğer niceliğe ise bağımsız değişken denir. Bir ilişkide bağımlı değişkendeki değişimin bağımsız değişkendeki değişime oranı sabit ise, bu ilişkiye doğrusal ilişki denir. Doğrusal bir ilişkinin denklemi a ve b gerçek sayı olmak üzere, y = ax + b şeklinde ifade edilebilir. Bu denklemde x'in katsayısı olan a sayısı bağımlı değişkendeki değişimin bağımsız değişkendeki değişime oranını ifade ederken, b sayısı da bağımsız değişken sıfır iken bağımlı değişkenin aldığı değeri gösterir. Doğrusal bir ilişkiyi ifade eden denklemlere doğrusal denklem denir. Doğrusal denklemlerin grafikleri bir doğru belirtir ve bu grafiklere doğrusal grafik denir.

Bu interaktif etkinlikte biri boş, diğeri ise içinde bir miktar su bulunan iki kap su ile dolarken, zaman ile bu kapların içindeki suyun hacimleri arasındaki ilişkiyi gözlemleyeceksiniz. Bu gözlem sonunda,verilen doğrusal ilişkiye ait tabloyu inceleyecek, bu ilişkiye ait denklem ve grafiği oluşturacaksınız. Bunun yanı sıra bir doğrusal ilişkide değişim oranı ve başlangıç değerinin tablo, denklem ve grafik üzerinde ne anlama geldiğini keşfedeceksiniz.