Doğrusal Denklemlerin Grafiklerini Çizme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Bir doğru grafiğini çizerken doğru denklemini sağlayan en az iki sıralı ikiliyi bilmek yeterlidir.

Bu interaktif etkinlikte verilen doğrusal denkleme uygun tablonun doldurulması ve uygun grafiğin çizilmesi beklenmektedir.