Doğrusal Denklemlerin Grafiklerini Çizme

Matematik - Canlandırma

İki noktadan bir doğru geçer. Bu bilgiyi kullanarak bir doğru denkleminin grafiğin çizmek için bu denklemi sağlayan iki noktayı buluruz. Daha sonra koordinat sistemi üzerinde bu noktaları işaretler ve bu noktalardan geçen doğruyu çizeriz. Böyle ce doğru denkleminin grafiğini çizmiş oluruz.

Bu canlandırmada, bir doğrusal denklemin grafiğini, bu grafiğin x ve y-eksenlerini kestiği noktalar yardımıyla nasıl çizebileceğimizi görecek ve aynı zamanda bir doğrusal grafiği verilen bağlamda nasıl yorumlayabileceğimizi göreceksiniz.