Doğrusal Denklem Sistemi Oluşturma ve Sistemin Çözümünü Grafik Üzerinde Gözlemleme

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Çakışık doğrular birbirleriyle tüm noktalarda kesişir. Bir doğru sonsuz sayıda nokta içerdiğinden, çakışık doğrulardan oluşan bir denklem sisteminin sonsuz sayıda çözümü olur. Paralel doğrular birbirleriyle hiçbir noktada kesişmezler. Bu sonuç her iki denklemi sağlayan bir (x, y) bulunamayacağı anlamına geldiğinden, bu denklem sisteminin çözümü yoktur. Doğru grafiklerinin kesişim noktaları, doğrusal denklem sisteminin çözümünü ifade ettiğinden; bir noktada kesişen doğruların sadece bir tane çözümü olur. Bu çözüm de, doğruların kesiştiği noktanın koordinatlarıdır.

Bu etkinlikte, denklemlerde yer alan bilinmeyenlerin katsayılarını değiştirerek doğru grafiklerinin koordinat sistemindeki yerlerini inceleyebilirsiniz.