Doğruların Grafikleri ile Denklem Sistemin Çözümü Arasındaki İlişki  

Matematik - Düşünüyorum

İki bilinmeyenli bir doğrusal denklem sistemininde yer alan doğrular koordinat sisteminde tek noktada kesişebilir, çakışık olabilir ya da paralel olabilir.

Bu canlandırmada denklem sistemlerinin çözümü ile doğru grafiklerinin arasındaki ilişki anlatılmaktadır.