Doğru Parçalarıyla Üçgen Oluşturma

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Bu etkinlikte hangi uzunluklardaki üç doğru parçasından üçgen oluşturulabileceğini ve üçgen eşitsizliğinin üçgeni oluşturmadaki etkisini gözlemleyeceksiniz.