Doğru Orantının Farklı Gösterimleri

Matematik - Canlandırma

Doğru orantılı iki çokluğunun birbirine oranı her zaman k gibi sabit sayıya eşittir.

Bu konu anlatımında, doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkinin denklemle nasıl ifade edilebildiği anlatılmaktadır.