Doğru Orantılı Nicelikler

Matematik - İnteraktif Etkinlik

İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar doğru orantılıdır.

Bu konu anlatımında, bir balonun şeklinin sıcaklık değişimine bağlı olarak doğru orantılı bir şekilde nasıl değiştiğini gözlemleyeceksiniz.