Doğru Orantı ile İlgili Uygulama

Matematik - İnteraktif Etkinlik

Doğru orantılı çoklukları ifade, tablo ve grafik gibi gösterim çeşitleriyle gösterebiliriz.

Verilen niceliklerin doğru orantılı olup olmadığına karar vereceğiniz bu interaktif etkinlikte, doğru orantı denklemleri oluşturacaksınız.