Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Matematik - Canlandırma

Birbirini tekrar eden sayıları toplamak zaman kaybı yaratacağı için kısa yoldan çarpma işlemi yaparız.

Tekrarlı toplama ya da çarpma işlemine gerek duyulduğu bir örnek bulabilirsiniz.