Doğal Sayıların Basamak Değerlerini Belirleme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Doğal sayıların bölüklerine ayrılması için sayının içinde bulunan rakamlar sağdan sola doğru üçerli gruplanır. Sayı içindeki rakamları daha iyi tanımlayabilmek içinse bu bölükler basamaklara ayrılır. Bir rakamın basamak değerini bulmak için, o rakamı bulunduğu basamağın değeri ile çarparız.

En çok 9 basamaklı doğal sayıların bölüklerinin, basamaklarının ve rakamların basamak değerlerinin belirlenmesi ile ilgili uygulama yapılmaktadır.