Doğal Sayıları Okunuşlarıyla Eşleştirme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

7, 8 ve 9 basamaklı sayıları okumak için milyonlar bölüğündeki basamaklardan başlanır.

Verilen 9 basamaklı doğal sayıların okunuşlarıyla eşleştirilmesi ile ilgili uygulama yapılmaktadır.